Detecteerbare motorstoringen

Door de gemeten waarden te combineren met de typeplaatgegevens van de elektromotor is de Smart Motor Sensor in staat diverse motorproblemen in een vroeg stadium te herkennen. Problemen worden herkend en gemeld. Inclusief call to action en weergave van urgentie. Zonder dat er vooraf alarmniveaus moeten worden ingegeven.

voeding

Voeding systeem

Storingen in het motorvermogenssysteem die een asymmetrie in de motorstromen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld het uitvallen van een fase of verandering in de impedantie van voedingskabels.

Wikkelingen

Storingen in de stator van de motor kunnen een asymmetrie in de motorstromen veroorzaken. Bijvoorbeeld, variatie van de impedantie van één van de motorfasen.

wikkelingen
rotor

Rotor

Rotordefecten zoals discontinuïteiten in het actieve deel van de rotor, zoals rotorstaven of kortsluitring, of problemen in de lasnaden van de koperen rotor. Deze problemen doen zich meestal voor bij motoren die zeer vaak en bij hoge belasting starten en stoppen. Bij sleepring anker motoren worden niet enkel de rotorwikkelingen bewaakt maar is er ook bewaking van de koolborstels

Motor as / Balans

Onbalans van de motor as van de machine als gevolg van de verplaatsing van het zwaartepunt van een van de roterende delen van de motor. Bijvoorbeeld, ophoping van stof op de motorventilator, verlies van evenwichtsdelen van de rotor, misaanpassing van de koppelingsplaat, gebogen as.

motoras
excentriciteit

Excentriciteit

Slechte werking van de motor wanneer de centriciteit tussen de stator en de rotor niet wordt gehandhaafd. De oorzaken kunnen een verbogen rotoras zijn bij grote machines of een gekantelde as als gevolg van een slechte lagerinstallatie.

Lagering

Defecten aan lagers zoals gebrek aan smering of defecten aan de binnen- en buitenring, de kooien of de wentellichamen. De redenen voor het ontstaan van deze defecten kunnen o.a. zijn: gebrek aan onderhoud van het lager, slechte installatie van het lager, ongeschikte bedrijfsomstandigheden, elektrische stromen in de lagers.

lagering
uitlijning

Uitlijning

Verlies van uitlijning tussen motor en motorbelasting.

Koelsysteem

Problemen in het motorkoelsysteem, zoals belemmering van de ventilatie-uitlaat of de ventilatorstop, in geval van onafhankelijke ventilatie van de motor.

koeling
instabiel

Instabiele / losstaande voet

Problemen in het bevestigingssysteem van de motor aan de werkbank of onderstel.

Neem
contact
op.
Smart-Factory-Condition-Based-Monitoring-SMS___media_library_original_1900_1068

Alle velden met een * zijn verplicht.

Velden met een * zijn verplicht.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.